E. LenL steunvlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


 

 

 

 

 

 

 

Diensten Pauluskerk

In navolging van de landelijke adviezen rondom het Coronavirus is besloten al onze kerkdiensten en andere activiteiten voorlopig tot 1 juni af te gelasten.


Tot nader bericht is de kerk op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur wel open. Een ieder is welkom om even stil  te zijn, te bidden en of een kaarsje aan te steken. Wellicht ten overvloede, houdt wel voldoende afstand van elkaar. 
Het is mogelijk om de overdenkingen te beluisteren via de link op deze website en via Kerkomroep. Deze zijn ook eventueel later terug te luisteren. Zondag 15 maart is verzorgd door ds. G.M. Speelman. 22 maart door ds. B. Aalbers. De volgende zondagen afwisselend. 

Houd deze site in de gaten voor actuele informatie.

Namens de kerkenraad van de Pauluskerk Breukelen, Andries van Gijn, voorzitter

VAN DE PREDIKANT
Lieve mensen, Het zijn vreemde tijden. Waar ik anders op bezoek zou gaan, blijf ik nu thuis – ik hoor immers ook bij de risicogroep. En de dienst van komende zondag neem ik thuis op, zonder zicht op de gemeente. Heel raar.
Wat het pastoraat betreft: gemeenteleden bij wie ik door omstandigheden op bezoek kwam, wil ik regelmatig bellen om zo het contact te onderhouden. Maar ik kan me voorstellen, dat er ook anderen zijn, noodgedwongen thuiszitters, die contact willen, al is het voor zomaar even een praatje om de dag te breken. Hierbij een hartelijke uitnodiging om mij te bellen, liefst van 9-10 en van 16-17 uur. Niet aarzelen, doen!

In verbondenheid, Uw ds. Bert Aalbers  tel.0346 565534

 

Meditaties morgengebeden Stille Week

Ook de morgengebeden in de Stille Week moeten helaas vervallen. In plaats daarvan is er voor elke dag van Palmzondag t/m Tweede Paasdag een korte meditatie van ds. B. Aalbers.

Zie Archief/Preken 2020.

 

Vespers in de Veertig Dagen

In de Veertig Dagen voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Deze vespers op dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april gaan niet door, evenals de geplande 'sobere maaltijden'.

 

De erediensten zijn te volgen op kerkomroep.nl/#kerken/10640 

 

Zondag 5 april 2020 - Palmzondag

10.00 uur: Eredienst vervalt, 

Overdenking ds. B. Aalbers via kerkomroep.nl of via "YouTube"

 

Donderdag 9 april 2020 - Witte Donderdag

19.30 uur: Eredienst vervalt, 

Overdenking ds. B. Aalbers via kerkomroep.nl of via "YouTube"

De orde van dienst is onder "Archief" in de map "Orde van dienst 2020" opgenomen.

 

Vrijdag 10 april 2020 - Goede Vrijdag

Geen Gebed voor Vrede en Verzoening, maar wel een opname, volgt binnenkort;


19.30 uur: Eredienst vervalt, 

Overdenking ds. G.M. Speelman via kerkomroep.nl

De orde van dienst is onder "Archief" in de map "Orde van dienst 2020" opgenomen.

 

Zaterdag 11 april 2020 - Paaswake

19.30 uur: Eredienst vervalt, 

Overdenking ds. G.M. Speelman via kerkomroep.nl

De orde van dienst is onder "Archief" in de map "Orde van dienst 2020" opgenomen.

 

 

Zondag 12 april 2020 - Pasen

10.00 uur: Eredienst vervalt,

Overdenking ds. B. Aalbers via kerkomroep.nl of via "YouTube"

Video-opname op YouTube

De orde van dienst is onder "Archief" in de map "Orde van dienst 2020" opgenomen.

 

Zondag 19 april 2020

10.00 uur: Eredienst vervalt, 

Overdenking ds. G.M. Speelman via kerkomroep.nl

 

 

Via Bid in de Binnenkamer - Hydepark  kunt u op doordeweekse dagen om 9.30 uur een ochtendgebed meemaken en om 21.30 uur een avondgebed.
Deze getijdengebeden worden uitgezonden vanuit de kapel van Nieuw Hydepark te Doorn. Via de site www.Bidindebinnenkamer kunt u ook voorbeden vragen. 

Iedere vrijdag 12.15-12.30 uur Coventrygebed voor Vrede en Verzoening (Gaan ook niet door)

Via onze plaatselijke contactpersoon Wim Kaars stuurt het Ned.Bijbelgenootschap regelmatig links naar hun site. Juist nu we thuis moeten blijven en veel op ons zelf zijn aangewezen kan het fijn zijn dat we ook vanuit bijbels perspectief iets krijgen aangeboden om te luisteren of te lezen. Een dagelijkse podcast voor de 40-dagentijd, bijbel basics voor thuis voor gezinnen, een nieuw leesplan 'In afhankelijkheid van God', overdenkingen enz.  http://view.e.bijbelgenootschap.nl/


Zondag eredienst: 10.00 uur
Kerk open op do - vr - za: 10.00 - 16.00 uur
Dienst beluisteren: www.kerkomroep.nl

Activiteiten

Paulus, een omgekeerde wereld.

Het is nu 2020 en al sinds het begin van de jaartelling zien veel mensen dat de wereld eigenlijk zou moeten kantelen. Paulus was en van de eersten die dit benoemde. Voor onze Pauluskerkgemeente is het ook een bekend uitgangspunt. Vanuit die thematiek is ons jaarprogramma opgezet en in het seizoen 2019-2020 hebben we er extra aandacht voor: het wordt een PAULUSJAAR. Daarom direct de vraag: wie is die Paulus, die apostel der heidenen wordt genoemd? 

Het jaarthema "Een ongekeerde wereld" komt vanuit Paulus' eigen woorden. In ontmoeting met hemel en aarde streven we naar een wereld andersom. We bevinden ons tussen werkelijkheid en wenselijkheid, tussen wat we al zijn en wat we zouden willen zijn. 

U kunt alle bijeenkomsten rustig nalezen in ons jaarprogramma boekje 2019-2020.  Dat is verkrijgbaar in de Pauluskerk of te vinden via deze link

De activiteiten zijn tot nader bericht afgelast. 

 

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in de Pauluskerk. Achterzaal is toegankelijk via achteringang in de W. van Collenstraat.