Kerkenraad

De kerkenraad van de Pauluskerk bestaat uit:

 Predikant Ds. Harold Schorren
 Voorzitter Vacant
 Scriba Dineke Figee
 Ouderling Caroline Jobse
Corry Bosch
Margreeth van Ingen
Ingrid Baas
 Jeugdouderling Vacature 
 Ouderling-
 kerkrentmeester
Ellen Querido
Erik Leijen
 Diaken Jan Boonacker
Jenny Wiersema
Joukje van der Velde
Marianne Vedder
Pieter Kaars
Reina van Wageningen
Wim van Voskuilen