Onze diensten

Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een eredienst. Wij zijn een gemeente waarin liturgie een belangrijke plek heeft. Liederen, lezingen, stilte, preek en symboliek maken de dienst en vormen één geheel. De hele gemeente heeft hier een rol in. Muziek heeft een belangrijke plek in de diensten. Tijdens de dienst is er crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, en kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 12 jaar.

Het heilig Avondmaal wordt ongeveer tien keer per jaar gevierd. Hier is iedereen toe uitgenodigd, zowel jong als oud.

Er zijn ook regelmatig bijzondere diensten en vieringen in de middag of avond zoals Gregoriaanse Vespers, oecumenische avondgebeden in de advents- en veertigdagentijd, jongerenvieringen en Evensongs (zie hiervoor "Diensten Pauluskerk op de homepage).

Elke vierde zondag van de maand is er van 19.00 – 19.30 uur een Taizéviering.