C. Oecumenische vlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


E. LenL steunvlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


 

 

 

 

 

 

 

Diensten Pauluskerk

U kan de kerkdiensten bezoeken of volgen via website www.kerkdienstgemist.nl en You Tube.
 

Zondag eredienst: 10.00 uur.

 

Openstelling:  De kerk is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De expositie kan worden bekeken en/of is  er gelegenheid om een kaarsje aan te staken. 

 

Online bekijken: De erediensten zijn online te beluisteren en te bekijken. U kunt live kijken of de dienst later bekijken vanuit de opgeslagen opname:

Live en ook later bekijken via: Kerkdienstgemist.nl  of  You Tube

 

Orden van dienst zijn hier te vinden.


Zondag 20 november 2022

10.00 uur: ds. H. Mak, Harderwijk

Collecte: 1. PKN Pastoraat       2. Wijkkas

 

Zondag 27 november 2022 - 1e Advent

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse, Breukelen

Collecte: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Colombia       2. Wijkkas

 

19.00 uur: Taizé-viering

Collecte: Wilde Ganzen

 

Iedere vrijdag van 12.15-12.30 uur      Gebed voor Vrede en Verzoening.

 

 Activiteiten

Grenzen   

Met vreugde biedt de Commissie Geloof en Cultuur van de Pauluskerkgemeente u dit nieuwe Jaarprogramma aan, onder de noemer ‘Grenzen’. Een titel die even stof tot nadenken geeft.
Grenzen kunnen scheiden, maar juist ook verbinden. Grenzen kunnen bereikt worden – ‘limiet’– maar kun je ook overgaan – ‘pass over’, dat verwijst naar Pasen – , maar soms ook niet. In bijzondere gevallen kunnen grenzen verlegd worden, als een persoonlijke prestatie, maar er zijn ook ontwikkelingen wereldwijd die juist dan tot verdriet leiden, of een ernstige crisis – ‘tot hier en niet verder!’  Dieper mijmerend ontdek je dat ons leven door allerlei grenzen omgeven is. Ons willen is soms groter dan ons kunnen. Onze ambities zijn soms groter dan ons vermogen. Maar als we over onze eigen beperkingen heen stappen en elkaar de hand reiken komen we toch vaak veel verder dan gedacht … ‘wil je ver komen, ga dan samen’.

U kunt alle bijeenkomsten rustig nalezen in ons jaarprogramma boekje 2022-2023.  Dat is verkrijgbaar in de Pauluskerk of te vinden via deze Link Jaarprogramma  

 

  •  Zondag 20 november 2022 11.30 uur - Opening expositie Cees de Koning - "Schilderen met licht"
  •  Maandag 21 november 2022 20.00 uur - Leeskring "Voor een nieuw begin" - o.l.v. ds. A.W Aarnoutse
  •  Zaterdag 26 november 2022 18.00 uur - 'Aan tafel met Sparrow' - Bonifatiushuis
  •  Zaterdag 26 november 2022 20.00 uur - Orgelconcert door Diederik Bos - werken van D. Buxtehude