Snel naar...

Diaconaat

De diaconie springt in waar financiële hulp nodig, zowel lokaal als regionaal, nationaal en internationaal. Op lokaal en regionaal niveau helpt zij personen of gezinnen die in financiële problemen zitten door hen te steunen in de gang naar gemeentelijke instanties. Waar geen mogelijkheden meer zijn kan zij geldelijk ondersteunen. Ook is de diaconie actief betrokken bij de voedselbank en organiseert zij iedere maand een diner voor alleengaanden.

Op nationaal en internationaal vlak heeft de diaconie zich verbonden aan verschillende projecten ter verbetering van de leefsituatie van mensen. Het geld wordt bijeen gehaald middels collectes in de kerk.

Daarnaast heeft de diaconie zitting in een overkoepelend overleg in Stichtse Vecht. Daar wordt scherp in de gaten gehouden wat de gevolgen zijn van de overheveling van de zorgtaken van landelijke naar gemeentelijke overheid die per 1 januari 2015 van kracht is gegaan. Het beleidsplan van de diaconie kunt u hier vinden.