Snel naar...

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het wel-en-wee op financieel / materieel gebied van onze wijkgemeente. In hun pakket zit o.a. de begroting en de financiële verantwoording voor onze activiteiten. Zij participeren in de wijk kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Breukelen. Dit doen zij onder andere door jaarlijks de actie Kerkbalans en de solidariteitskas uit te voeren en daarnaast zoeken naar andere financiële invalshoeken.