Snel naar...

Onze diensten

Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een eredienst. Wij zijn een gemeente waarin liturgie een belangrijke plek heeft. Liederen, lezingen, stilte, preek en symboliek maken de dienst en vormen één
geheel. De hele gemeente heeft hier een rol in. Muziek heeft een belangrijke plek in de diensten. Tijdens de dienst is er crèche, voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, en kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 12 jaar.
Het heilig Avondmaal wordt ongeveer tien keer per jaar gevierd. Hier is iedereen toe uitgenodigd, zowel jong als oud.
Er zijn ook regelmatig bijzondere diensten en vieringen in de middag of avond zoals Gregoriaanse Vespers, oecumenische avondgebeden in de advents- en veertigdagentijd, jongerenvieringen en Evensongs.

Gebed voor Vrede en Verzoening
Elke vrijdagmiddag van 12.15 – 12.30 uur hebben we een Gebed voor Vrede en Verzoening. Deze komt voort uit de beweging Coventry Cross of Nails. Men vond na een bombardement in WO II enkele ijzeren nagels op de grond, in de vorm van een kruis. Toen schreef de Dean groot op de muur: “Father Forgive”. Met deze twee ingrediënten is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten naast St. George’s Cathedral, Freetown in Sierra Leone, St. Paul’s Chapel, Trinity Church, New York en zo zijn er nog ruim 210 andere partner gemeenten. Deze plekken hebben meestal ervaring met oorlog en verwoesting. Die ervaringen worden omgedraaid tot inspiratie om te streven naar ontspanning in de wereld, in de stad. Vanaf september 2015 ondersteunt de Pauluskerk in Breukelen dit initiatief

Taizéviering

Elke vierde zondag van de maand, behalve in juli en december is er van 19.00 – 19.30 uur een Taizéviering. Op deze avond vieren we een gebedsdienst met liederen uit de gemeenschap van Taizé. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, waar in 1949 het klooster is ontstaan. De gemeenschap is een internationale, oecumenische kloostergemeenschap. Momenteel leven en werken er 100 broeders uit verschillende landen en kerken. In de vieringen wordt veel gezonden op melodieën, die gemakkelijk in het gehoor liggen en telkens herhaald worden, zodat je erin gaat “wonen”.