Snel naar...

Pastoraat

Het leven is een feest. Waarbij er ook voldoende momenten zijn van zorg. Het verlies van een baan, een ziekte die je leven op de kop zet, twijfel over je geloof, kinderen die het niet lijken te redden, een dierbare die overlijdt. Momenten waarin je steun kunt gebruiken, al is het maar een luisterend oor.

Omzien naar elkaar is een belangrijke kracht in onze gemeente. Er zijn vier teams met elk een ouderling en enkele pastorale bezoekers die oog hebben voor het welzijn van de gemeente en van ieder ander die op ons pad komt. En natuurlijk is er ook de predikant die ingeschakeld wordt bij zorgen en moeilijkheden.