Snel naar...

Kerkgebouw

De Pauluskerk werd gebouwd in 1908-1910 naar een ontwerp van de lokale architect Arie Griffioen. In het najaar 2011 is het interieur volledig vernieuwd. Architect Johan de Koning uit Middelburg is verantwoordelijk voor het ontwerp.

De Pauluskerk kent een moderne uitstraling. De kleur groen heeft de architect ontleend aan de groene mantel waarmee de apostel Paulus in de beeldende kunst vaak wordt afgebeeld. Door het plafond in een oude kleur groen te verven en de
stoelen een heldere kleur groen te geven, is er een verbinding gelegd tussen het historische karakter van het gebouw en de huidige moderne functie.

De huidige ruimte met losse stoelen en een podium maakt de kerk flexibel. In de erediensten kan er gespeeld worden met de opstelling van de stoelen. Het podium is ideaal voor o.a. concerten. De kerk is door de natuurlijke lichtinval ook zeer geschikt voor exposities. Er is dan ook voorturend een expositie die om de drie maanden wordt gewisseld. Het liturgisch meubilair (tafel, doopvont en preekstoel) bestaat voornamelijk uit roestvrij staal, verwijzend naar het zwaard dat Paulus als attribuut heeft. De basisvorm is de driehoek en refereert daarmee aan de heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en heilige Geest)

Verhuur

De Pauluskerk is ook te huur.
Voor informatie klik hier.

Vlaggen Pauluskerk

De Pauluskerk wil zich betrokken en meelevend ten dienste stellen van de gemeenschap in én om de kerk heen. Bij verschillende gelegenheden kan de Pauluskerk deze verbondenheid met de wereld rondom tonen door middel van het voeren van verschillende soorten vlaggen.

Nationale vlag
Hoofdregel: de Pauluskerk volgt de aanwijzingen van de overheid.

Pauluskerk vlag
Hoofdregel: indien de Pauluskerk is geopend, hangt de vlag uit en als keuze bij speciale kerkelijke feest- en gedenkdagen, tijdens actie Kerkbalans.

Oecumene vlag
Deze vlag hangt bij oecumenische activiteiten.

LHTBIQ+ vlag
De vlag wordt uitgestoken als statement bij genderkwesties.

Solidariteits vlag/Respect vlag
Als statement dat de Pauluskerk meeleeft met actueel Lief&Leed, wereldwijd.

De vredesvlag: blauwe vlag met witte duif.
Deze  draagt de krachtige boodschap uit van vrede en harmonie als de internationale vredesvlag. De vredesvlag staat symbool voor het streven naar vrede en eenheid. Blauw staat symbool voor rust, terwijl de witte duif al eeuwenlang wordt erkend als symbool voor de vrede.