E. LenL steunvlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


 

 

 

 

 

 

 

Meedenken

Beste gemeenteleden,

Meedenken: wat zijn geschikte kandidaten voor de oproep predikant(e) Pauluskerk Breukelen
In het kader van de voorselectie van mogelijke kandidaten zijn er drie lijnen die naast elkaar lopen.

In de eerste plaats wordt U als gemeente van de Pauluskerk van harte uitgenodigd tot het indienen van namen van mogelijke kandidaten voor de oproep predikant(e) Pauluskerk. Deze opgave dient vergezeld te gaan van:
a. een argumentatie waarom de genoemde persoon geschikt wordt geacht om de plaats te vervullen,
b. de naam van degene die de opgave doet, en
c. of de genoemde persoon geïnformeerd is over deze opgave.

Het profiel van onze gemeente vindt u hier: profiel gemeente.
De profielschets van predikant vindt u hier: profielschets predikant.

Indienen van een naam kan alleen schriftelijk (Luitenant Maltbystraat 51, 3621 KN) of via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bij de scriba plaatsvinden.

Vanaf de publicatie van deze oproep in Kerknieuws heeft u 6 weken de tijd om namen van mogelijke kandidaten in te dienden. Op zondag 10 januari zal deze oproep ook worden afgekondigd.

In de tweede plaats zullen er door de scriba ook namen opgevraagd worden bij het Mobiliteitscentrum van de PKN in Utrecht. Aan het einde van de indieningsperiode zijnde 22 februari 2021 zullen al deze namen via de scriba worden doorgespeeld naar de voorzitter van de beroepingscommissie.

In de derde plaats zal er een advertentie geplaatst worden. Het is de bedoeling van de beroepingscommissie om deze te plaatsen in Woord en Weg. Het zal een zeer korte advertentie worden die vooral gericht is op de verwijzing naar de profielschets van de predikant zoals die op de website van onze wijkgemeente staat. Uiteraard worden daarbij de inlevertermijnen en andere voorwaarden goed in de gaten gehouden. Deze sollicitatiebrieven komen rechtstreeks bij de beroepingscommissie terecht.

Wellicht ten overvloede: alle ingediende namen, sollicitatiebrieven etc. zullen door de beroepingscommissie op gelijke wijze en vertrouwelijk worden behandeld.

Te uwer informatie noem ik de leden van de beroepingscommissie nogmaals: Henk Addink (voorzitter), Hans Hendriks, Cornelis Jan Karsemeijer, Siwanthi Leijen, Ard Mak (secretaris), Noortje Mur (vertegenwoordiger Pieterskerk), Hans Schriever, Jeroen Singels en Hetty Veneklaas.

Het indienen van namen van mogelijke kandidaten dient dus plaats te vinden bij de scriba.

Vragen en opmerkingen over het beroepingswerk zijn welkom bij ondergetekende, als scriba van de kerkenraad. Daarmee helpen we de commissie om ongestoord haar werk te kunnen doen.

Met een hartelijke groet,
Ans van der Velde, scriba Pauluskerk
Breukelen, 9 januari 2021