C. Oecumenische vlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


E. LenL steunvlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


 

 

 

 

 

 

 

Onze diensten

Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een eredienst. Wij zijn een gemeente waarin liturgie een belangrijke plek heeft. Liederen, lezingen, stilte, preek en symboliek maken de dienst en vormen één geheel. De hele gemeente heeft hier een rol in. Muziek heeft een belangrijke plek in de diensten. Tijdens de dienst is er crèche, voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, en kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 12 jaar.

Het heilig Avondmaal wordt ongeveer tien keer per jaar gevierd. Hier is iedereen toe uitgenodigd, zowel jong als oud.

Er zijn ook regelmatig bijzondere diensten en vieringen in de middag of avond zoals Gregoriaanse Vespers, oecumenische avondgebeden in de advents- en veertigdagentijd, jongerenvieringen en Evensongs (zie hiervoor "Diensten Pauluskerk" op de homepage).

Elke vrijdagmiddag van 12.15 - 12.30 uur hebben we een Gebed voor Vrede en Verzoening. 
Deze komt voort uit de beweging Coventry Cross of Nails. Men vond na een bombardement in WO II enkele ijzeren nagels op de grond, in de vorm van een kruis. Toen schreef de Dean groot op de muur: “Father Forgive”. Met deze twee ingrediënten is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten naast St. George’s Cathedral, Freetown in Sierra Leone, St. Paul’s Chapel, Trinity Church, New York en zo zijn er nog ruim 210 andere partner gemeenten. Deze plekken hebben meestal ervaring met oorlog en verwoesting. Die ervaringen worden omgedraaid tot inspiratie om te streven naar ontspanning in de wereld, in de stad. Vanaf september 2015 ondersteunt de Pauluskerk in Breukelen dit initiatief.


Elke vierde zondag van de maand is er van 19.00 – 19.30 uur een Taizéviering.
Op deze avond vieren we een gebedsdienst met liederen uit de gemeenschap van Taizé. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, waar in 1949 het klooster is ontstaan. De gemeenschap is een internationale, oecumenische kloostergemeenschap. Momenteel leven en werken er 100 broeders uit verschillende landen en kerken. 

We zingen de liederen van dit protestantse klooster in Frankrijk, en laten de stilte tot ons komen. We doen voorbeden en steken kaarsen aan voor mensen die in het donker zitten. En we lezen korte teksten uit de bijbel, zonder verdere toelichting. Zodat je je eigen vragen en overwegingen, die in de stilte tot je komen, tot hun recht kan laten komen. Dit seizoen laten we ons bij de bijbellezingen inspireren door het jaarthema van de PKN: ‘Aan Tafel!’

De Bijbel staat vol met teksten en verhalen waarin mensen samen eten. Je kunt de ander als gast ontvangen bij de maaltijd. Samen eten schept verbondenheid. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Zo voedt eten niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. En soms blijkt achteraf dat de gast die je aan tafel had de Heer zelf is.

Januari        Gastvrijheid (Genesis 18:1-5)

Februari      Vasten door delen (Jesaja 58: 6-8)

Maart           Hopen en uitzien (Jesaja 25: 6-8)

April            De Heer is daar (Lukas 24: 10-12)

Mei             Samenkomen en ontmoeten (Handelingen 2: 43-46)

Juni             Inclusief denken Lukas (14: 12-14)

U bent van harte welkom bij onze vieringen.