Profielschets predikant

De Protestantse Wijkgemeente Pauluskerk te Breukelen zoekt een Protestantse (PKN) predikant (m/v) met de volgende eigenschappen:

 • De predikant is als herder én leraar een verbinder, die in staat is om te gaan met de diversiteit, zowel binnen de eigen wijkgemeente als binnen de gehele protestantse gemeente Breukelen
 • De predikant is pastoraal initiatiefrijk en kan pastorale ontmoetingen inhoud en diepgang geven. We zoeken iemand met een “luisterend oor” die zich vanuit een eigen, doorleefde geloofsbeleving kan verbinden met de mensen uit de diverse leeftijdsgroepen
 • We zoeken een predikant die een overdenking neer kan zetten in duidelijke, heldere taal, in de context van het hedendaagse persoonlijke en maatschappelijke leven. In de eredienst verbindt deze dan ook de bijbeluitleg met de actualiteit
 • De predikant vindt de oecumenisch-protestantse liturgie belangrijk en is daarin goed onderlegd, zodat structuur gepaard kan gaan met variatie
 • De predikant heeft interesse in en feeling met kinderen en jonge gezinnen. Hij/Zij heeft oprecht interesse in jongeren en kan aansluiten bij hun belevingswereld
 • Hij/Zij is geen solist, maar eerder een teamspeler
 • Hij/Zij werkt positief mee aan het protestantse kerkverband met twee wijkgemeenten, en aan de oecumene in het dorp
 • De predikant kan en wil vanuit de gemeente zichtbaar en verbindend zijn in de dorpsgemeenschap en bijdragen aan het contact met en de hulp aan onze naasten
 • De predikant beschikt over ervaring in een eerdere gemeente en/of heeft de nodige evenwichtigheid en levenservaring
 • De predikant kan commissies ondersteunen en enthousiasmeren, en vice versa
 • Hij of Zij is flexibel, kan delegeren, initiëren en inspireren
 • De predikant ziet het belang van het gebruik van moderne communicatiemiddelen