C. Oecumenische vlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


E. LenL steunvlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


 

 

 

 

 

 

 

Wat wij doen

Ieder seizoen bieden wij een uitgebreid jaarprogramma aan met lezingen, gespreksgroepen, concerten en andere activiteiten die bijdragen aan het samen zoeken, aan het leren als mens en aan de ontmoeting met elkaar en de wereld. Zo hebben we thema-avonden gehad over opvoeding en het nieuwe Liedboek. Lezingen over euthanasie, vrouwenemancipatie, dementie, homorechten en antisemitisme. Luisterden we o.a. naar Bach cantates en verschillende koren. En bekeken en bespraken we indringende films. Daarnaast is de kerk open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. Daar kunt u de verrassend moderne en lichte kerkzaal bekijken, even stil zijn, een kaarsje aansteken en de wisselende expositites bezoeken.

Vertrouwen

Dit seizoen 2021-2022 hebben we in ieder geval bij aanvang te maken met beperkingen vanuit de Corona-maatregelen. Dit om te voorkomen dat het virus zich uitbreidt. Wij voelen onze verantwoordelijkheid hierin en zullen onze bijdrage leveren.
Dit betekent dat de bedachte activiteiten, van lezingen tot zang, hierdoor beinvloed zijn. Op het moment dat een activiteit onder druk komt door nieuwe of al geldende gezondheidsmaatregelen zullen wij de veilige route kiezen.

Ondanks dat maakten we ook voor het komende jaar een uitgebreid programmaboekje. We gaan dit seizoen in de Pauluskerk op allerlei manieren aan de gang met het thema ‘Bewogenheid’.
We bezinnen ons en laten ons raken. Door de prachtige muziek uit de Barok, door leren omgaan met verdriet en het ondersteunen van anderen, door de mensenrechtenacties van Amnesty, door inzichten over vertrouwen vanuit verschillende invalshoeken, door elkaar te ontmoeten, samen te zingen, te eten enz... We nodigen iedereen uit die zich graag laat bewegen, om in beweging te komen, mee te doen en verhalen met ons te delen.

U kunt alle activiteiten/bijeenkomsten rustig nalezen in ons jaarprogramma boekje 2021-2022.  Een papieren versie is verkrijgbaar in de Pauluskerk. 

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in de Pauluskerk. Achterzaal is toegankelijk via achteringang in de W. van Collenstraat.